Jyske Bank betegner sig selv som en anderledes bank, som gør en forskel – og samme karakteristik er også blevet tildelt Aarhus HC, som for mindre end et år siden lancerede visionen om at samle de århusianske håndboldklubber i et nytænkt fællesskab, som både skulle skabe et elitært tophold og bringe ressourcer og initiativer ud til byens foreninger.

Og det er da også en fælles lyst og vilje til at gå nye veje og udfordre de gængse opfattelser af, hvad henholdsvis en bank og en håndboldklub skal beskæftige sig med, der har bragt banken og den nye dreng i håndboldklassen sammen.

For Jyske Bank er der tale om et strategisk samarbejde. Afdelingsdirektør Ulla Vestergaard Madsen siger:

– Først og fremmest vil vi gerne give noget tilbage til Aarhus og støtte et fantastisk initiativ startet op af kompetente ildsjæle i byen. Med de mange elementer, vi har lagt ind i samarbejdet, vil vi gøre vores til, at initiativet får en stærk start og kommer til at gøre en forskel.

Og netop den helt unikke konstruktion, hvor Aarhus HC er bygget op omkring en almennyttig håndboldfond, der har fokus på bredden og et professionelt selskab med elitære ambitioner, passer ind i Jyske Banks strategi:

–  Vi lægger særligt vægt på, at Aarhus HC går i bredden og inkluderer alle håndboldklubber og dermed børn og unge – i og omkring Aarhus. Vi ønsker med vores sponsorat at bidrage til trivsel blandt børn og unge mennesker, at støtte alle de frivillige i klubberne samt sætte fokus på bæredygtighed i foreninger i hele Aarhus og opland, siger Ulla Vestergaard Madsen.

Bestyrelsesmedlem i Aarhus HC, Peter Bredsdorff-Larsen, lægger ikke skjul på, at Jyske Bank er en ønskepartner for Aarhus HC:

– Vi er både glade og stolte over, at Jyske Bank har valgt at blive hovedpartner for Aarhus HC, og ikke mindst at Jyske Bank har valgt Aarhus HC som samarbejdspartner til at udvikle og bidrage til gode og bæredygtige aktiviteter for foreningerne i Aarhus – til gavn for bredden, talenterne og eliten i Aarhus.

Med Jyske Bank i ryggen – eller måske rettere på brystet – får Aarhus HC nu også tilført ressourcer, så det er muligt for alvor at melde sig på banen som en seriøs oprykningskandidat til landets bedste håndboldrække. Dermed vil hele organisationen omkring Aarhus HC også blive professionaliseret. Og det kræver ifølge Peter Bredsdorff-Larsen gode samarbejdspartnere:

– Vi glæder os til samarbejdet med Jyske Bank, og vi er overbeviste om, at opbakningen fra en så anerkendt og veldrevet virksomhed som Jyske Bank kun vil bidrage til yderligere interesse fra erhvervslivet i Aarhus og resten af landet, så vi sammen kan professionalisere rammerne og organisationen omkring Aarhus HC, og dermed tage de næste skridt i retningen af at realisere vores ambitiøse målsætninger, siger Peter Bredsdorff-Larsen.

Fotos: Torsten Christensen