De århusianske håndboldklubber har i en lang årrække indgået i et tæt samarbejde omkring træningstilbud til byens bedste U19-drenge.

Styregruppen, med repræsentanter fra alle klubber, har derfor også været involveret i forarbejdet og samtalerne omkring etableringen af Aarhus HC. Og særligt ønsket om at bygge en helt ny, uafhængig, organisation – baseret på en århusiansk håndboldfond, har vundet genlyd. De frivillige kræfter, som brænder for byens ungdomsarbejde, får dermed tilført ressourcer, som alene skal arbejde for århusianske talenter og byens eksisterende håndboldmiljøer.